شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 7332 | |

هشدار دوباره بانک مرکزی

در پی ایراد و ابهامات مطرح شده صرافان نسبت به نامه اخیر بانک مرکزی در رابطه با تعیین مهلت زمانی تمدید اعتبار براساس دستورالعمل جدید، بانک مرکزی اعلام کرد که با اتمام اعتبار مجوز صرافی‌ها، آنها از منظر این بانک دارای مجوز تلقی نشده و مشمول مهلت دستورالعمل نیستند.

با بازنگری شورای پول واعتبار دردستورالعمل مربوط به فعالیت صرافی‌ها که در مرداد سال گذشته تدوین شد و آنها را موظف به انطباق با آن کرده بود، مهلت دیگری برای سازگاری صرافان با قوانین جدید تعیین شد.

بنا بر ماده (45) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب 28مرداد سال 1393 صرافی‌های موجود دارای مجوز از بانک مرکزی تا تاریخ ابلاغ دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند. همچنین مهلت تطبیق برای چند بند دیگر یک سال تعیین شد.

همچنین درکنار سایر بندهای آن در موارد مربوط به افزایش سرمایه نیز تغییراتی ایجاد و عنوان شد که تقسیم‌بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم حذف و آنها می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند. از سویی دیگر‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهارمیلیارد تومان و در سایر شهر‌ها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شد.

اما درحالی که صرافی‌ها با وجود برخی انتقادات نسبت به بخش‌هایی از دستورالعمل جدید حداقل بهمن را پایان مهلت خود تصور می‌کردند بانک مرکزی در پنجم مهر در نامه‌یی به صرافی‌هایی که تاریخ اعتبار مجوز آنها تمام شده بود، اعلام کرد که باید تا دو ماه بعد یعنی پنجم آذر سال جاری نسبت به ارایه مدارک برای تمدید اعتبار اقدام کنند درغیر این صورت نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت آنها اقدام خواهد شد.

در پی ابلاغ این نامه صرافان خاطی معتقد بودند که بنا بر بند (45) دستورالعمل آنها نیز شامل فرصت تعیین شده بوده و تنها پایان اعتبار نمی‌تواند به معنی لغو مجوز آنها باشد بنابراین مهلت زودتر از بند مورد تاکید هم عادلانه نیست. درعین حال که تعداد زیادی عنوان کردند که حتی قبل از دستورالعمل جدید و از اواخر سال گذشته برای تمدید اعتبار اقدام و مدارک را ارایه کرده‌اند اما به دلایل مختلف و طول کشیدن غیرمعقول فرآیند اعتبار مجوز فعالیتشان تمدید نشده است.


توضیح بانک مرکزی

با این وجود بانک مرکزی در این رابطه به ارایه توضیحاتی پرداخت و تاکید کرد که شورای پول واعتبار در ماده (45) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت برصرافی‌ها مصوب 28مهر سال 1393برای صرافی‌های موجود دارای مجوز از بانک مرکزی تا تاریخ ابلاغ دستورالعمل مهلتی 6 ماهه تا یکساله برای تطبیق وضعیت خود با مفاد دستورالعمل پیش‌بینی کرده است. بنابراین با توجه به اینکه مجوز فعالیت صرافی‌هایی که اعتبار آنها پیش از تاریخ تصویب دستورالعمل پایان یافته، صرافی دارای مجوز تلقی نشده و مشمول مهلت تعیین شده 6 ماه تا یک سال نخواهند بود.

با توجه به توضیحات بانک مرکزی، صرافی‌هایی که اعتبار مجوزشان تمام شده و دارای مجوز فعالیت نبوده ناچارند که تا پنجم آذر در این مورد اقدام کنند که طبیعتا باید سرمایه خود را به رقم تعیین شده افزایش دهند. این درحالی است که با پیگیری‌های انجام شده از سوی صرافان برای بازنگری مجدد یا تمدید مهلت زمانی، اخیرا نیز جلسه‌یی با حضور نمایندگان صرافان و معاون نظارت بانک مرکزی همچنین تنی چند از نمایندگان درمجلس برگزار شد و در رابطه با این موضوع به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران