شماره امروز: ۵۴۷

| | |

داده‌های ماهواره خیام در حوزه‌های کشاورزی، محیط زیست، بلایای طبیعی، اکتشافات معدنی، پایش منابع آبی،

داده‌های ماهواره خیام در حوزه‌های کشاورزی، محیط زیست، بلایای طبیعی، اکتشافات معدنی، پایش منابع آبی، پایش تغییرات شهری کاربرد دارد. به گزارش مهر، ماهواره خیام روز سه شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۱ از پایگاه فضایی بایکونور به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار قرار گرفت. ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دور است با وزنی حدود ۶۰۰ کیلوگرم که در مدار خورشید آهنگ با ارتفاع تقریبی ۵۰۰ کیلومتر از سطح زمین قرار گرفت. این ماهواره دارای سنجه‌های اپتیکی در طیف‌های مختلف با قدرت تفکیک تصویر یک متر است که با هدف ارتقای مدیریت بهینه منابع کشور در حوزه‌های مختلف طراحی و ساخته شده است. داده‌های ماهواره خیام در حوزه‌هایی همچون کشاورزی، محیط زیست، بلایای طبیعی، تغییرات شهری، اکتشافات معدنی و منابع آبی کاربرد دارد. کاربرد ماهواره خیام در حوزه کشاورزی: از این ماهواره در حوزه کشاورزی می‌توان برای مطالعه رطوبت خاک و گیاه، مدیریت مصرف بهینه آب در مزارع کشاورزی، پایش محدوده و سطح زیر کشت در مناطق مختلف، تخمین میزان محصول پیش از برداشت، تشخیص و تعیین گونه‌های مورد کشت، بررسی سلامت محصول و تشخیص آفات، پایش تغییرات دوره‌ای رشد گیاه بهره برد. کاربرد ماهواره در حوزه محیط زیست: پایش و بررسی تغییرات دوره‌ای سطح زمین، پایش و بررسی روند حرکت و جابه‌جایی آلودگی‌ها در آب، خاک و هوا، بررسی تغییرات پوشش گیاهی و جنگل‌ها، شناسایی کانون‌های گرد و غبار، ارزیابی و تخریب زمین و بیابان زایی، پایش میزان فرسایش خاک و وضعیت کویر و بیابان از کاربردهای ماهواره خیام درحوزه محیط زیست است. کاربرد ماهواره خیام در حوزه بلایای طبیعی: همچنین مدل‌سازی ریسک و تهیه نقشه خطر، پایش مناطق خسارت دیده، شناسایی مناطق اسکان مجدد، ارزیابی خسارت یکی دیگر از کاربردهای ماهواره خیام است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران