شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مشاهدات بورسی و تحقیق درباره وضعیت عملکردی اپراتورهای تلفن همراه تنها به یک اپراتور ختم شد

مشاهدات بورسی و تحقیق درباره وضعیت عملکردی اپراتورهای تلفن همراه تنها به یک اپراتور ختم شد که اطلاعات خود را به صورت شفاف ارایه و اعلام کرده «بیش از ۱۰۵ میلیون سیم‌کارت تا پایان ۱۴۰۰» به شبکه خود متصل کرده است. با فروش بیش از ۶۶۲ هزار «سیم‌کارت دایمی» و بیش از ۴.۸ میلیون «سیم‌کارت اعتباری» در سال ۱۴۰۰، تعداد ۲۱.۹ میلیون مشترک دایمی و بیش از ۸۳.۳ میلیون مشترک اعتباری به شبکه همراه اول متصل شدند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران