شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه هیات رییسه کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به صیانت توضیح داد که نمایندگان مجلس در رای‌گیری صورت‌گرفته در جلسه غیرعلنی،

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه هیات رییسه کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به صیانت توضیح داد که نمایندگان مجلس در رای‌گیری صورت‌گرفته در جلسه غیرعلنی، با ادامه کار کمیسیون مشترک مخالفت کرده‌اند. به گزارش ایسنا، در تاریخ ۲۲ فروردین، جلسه غیرعلنی مجلس برای تعیین تکلیف طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی موسوم به طرح صیانت تشکیل شد که طبق توضیحات سلیمی عضو هیات رییسه مجلس، بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک منتفی شده و طرح صیانت دیگر در کمیسیون مشترک بررسی نمی‌شود. سلیمی همچنین گفت که احتمالا کمیسیون مشترک جدیدی برای بررسی طرح صیانت تشکیل می‌شود تا همچون سایر طرح‌ها و لوایح مصوبات آن در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد و حتما هم محتوای این طرح تغییر می‌کند. برخی از نمایندگان، موضوع تعداد آرای به دست آمده در رای‌گیری استمزاجی را زیر سوال می‌برند و معتقدند که در رای‌گیری استمزاجی، آرای اکثریت به دست نیامده است. در همین راستا هیات رییسه کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در نامه‌ای به رییس مجلس ضمن بررسی جزییات رسیدگی به این طرح در کمیسیون مشترک خواستار شده بود که معاونت قوانین، مصوبه کمیسیون مشترک برای ثبت پیشنهادات نمایندگان را بارگذاری کند تا کارگروه مشترک طرح نسبت به بررسی جزییات و تصویب به موقع آن برابر آیین نامه داخلی مجلس اقدام کند. در نامه هیات رییسه کمیسیون مشترک صیانت به محمدباقر قالیباف رییس مجلس آمده است: «کمیسیون مشترک طرح حمایت پس از برگزاری ۱۳ جلسه رسمی و ۳۵ جلسه جانبی از جمله جلسات کارگروه مشترک با مرکز پژوهش‌های مجلس، در تاریخ سوم اسفندماه کلیات طرح را با رأی موافق ۱۹ عضو از ۲۰ نفر اعضای حاضر تصویب کرد. معاون قوانین در ساعت ۲۱ همان روز اقدام به انتشار نامه‌ای خطاب به رییس کمیسیون مشترک کردند و به استناد مواد (۱۶۵)، (۱۶۶) و (۱۴۲) آیین‌نامه داخلی مجلس، روند اخذ آرای اعضای کمیسیون را مغایر آیین‌نامه دانستند؛ لذا معروض می‌دارد؛ 

١- چنین رویه‌ای بدون اطلاع دقیق از موارد مذکور و مستندات و رسانه‌ای کردن آن ناشی از عدم دقت و کم‌توجهی به مفاد آیین‌نامه بوده، در حالی که دقیقاً آیین‌نامه‌های مربوط رعایت شده و قابل ارایه است.

٢- این کمیسیون علاوه بر جلسات برگزارشده در دفتر جنابعالی (دو جلسه)، دفتر نائب‌رییس اول مجلس (سه جلسه)، جلسات کارگروه کمیته حداقل پانزده جلسه کارشناسی، جلسات متعدد با مرکز پژوهش‌ها، جلسات منظم هفتگی از ۱۴۰۰/۷/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۳ حداقل ۴۸ جلسه بررسی و جلسه اظهارنظرات موافقان و مخالفان شکل گرفته است و القاء شبهه عدم رعایت مواد (۱۶۵) و (۱۶۶) کاملاً نادرست است و اعمال ماده (۱۴۲) آیین‌نامه داخلی نیز از اختیارات کمیسیون است.

٣- در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۵ پس از برگزاری جلسه و طی فرایند بررسی برابر آیین‌نامه داخلی کلیات طرح آماده رأی‌گیری بود و لیکن به‌دلیل دریافت نامه محرمانه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که رونوشت آن برای ریاست محترم مجلس نیز ارسال شده بود، در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ به‌دعوت جنابعالی جلسه‌ای با حضور اعضای هیات رییسه کمیسیون مشترک طرح، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس محترم مرکز ملی فضای مجازی و معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد که هدف آن اتخاذ تصمیم درباره درخواست وزیر مبنی بر اعمال نظرات آن وزارتخانه و رییس مرکز ملی فضای مجازی قبل از بررسی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ (نسخه تهیه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در اجرای ماده ۱۴۲ آیین‌نامه داخلی و تصویب‌شده در کمیسیون فرهنگی قبل از ارسال به صحن) بود، فلذا در آن جلسه مقرر شد در جهت همکاری مجلس و دولت و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، با رأی اعضای محترم کمیسیون، طرح برای تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس با کمیسیون مشترک ارجاع شود. این پیشنهاد در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک طرح شد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران