شماره امروز: ۵۴۷

| | |

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، علی محمد کردنایج مدیر روابط عمومی جایزه سال استیکر درباره اهداف سومین دوره این رویداد عنوان کرد:

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، علی محمد کردنایج مدیر روابط عمومی جایزه سال استیکر درباره اهداف سومین دوره این رویداد عنوان کرد: سومین جایزه سال استیکر از مهر امسال با هدف گسترش استیکرهایی با مولفه‌های مشترک مانند زبان و فرهنگ فارسی و با نگاه اینکه عموم مردم بتوانند استیکر را در ارتباطات روزمره خود وارد کنند، آغاز شد. وی درباره جزییات آثار و موضوعات این دوره توضیح داد: ما توانستیم آثارمان را با حضور ۹۹ هنرمند جمع‌آوری کنیم و در چهار بخش اصلی و ویژه به کار خود ادامه دهیم. بخش اصلی شامل ۲ موضوع ایران فرهنگی، که طبق بیانیه هیات داوران آن را به استیکر ایرانی تغییر نام دادیم و همچنین بخش شخصیت‌های ادبی و سینمایی ایران بود. در بخش‌های ویژه هم محصولات ایران خودرو و بخش اراضی عباس‌آباد و المان‌های متناسب آنها موضوعات مسابقه بودند. کردنایج افزود: داوری آثار ارسالی به دبیرخانه ۷ دی توسط بهرام عظیمی رییس هیات داوران، مسعود شجاعی طباطبایی دبیر جشنواره و سایر داوران از جمله شهاب جعفرنژاد، امیرحسین ایماغیان، امیر یاسمنی و علی رادمند انجام شد. همچنین رأی مصطفی خوشابی که به دلیل کسالت در جلسه داوری حضور نداشت به میثم عسگری رییس جشنواره تنفیذ شد. این هفت نفر پس از بحث و بررسی آثار در بخش‌های مختلف نفرات برتر را مشخص کردند. وی درباره جوایز برگزیدگان تشریح کرد: در هر بخش مسابقه سه نفر حائز رتبه شدند و فقط در ۲ بخش ویژه ایران‌خودرو و اراضی عباس‌آباد هیات داوران نفر سوم را حائز رتبه ندیدند. همچنین یک اثر به عنوان جایزه ویژه خانه شعر و ادبیات که از حامیان جشنواره هستند، برگزیده و معرفی شد. برای بخش‌های اصلی نفر اول ۱۳ میلیون تومان به همراه تندیس و دیپلم افتخار، نفرات دوم ۱۰ میلیون تومان به همراه تندیس و دیپلم افتخار و نفرات سوم هم ۷ میلیون تومان به همراه تندیس و دیپلم افتخار جایزه دریافت می‌کنند. جایزه بخش‌های ویژه هم برای نفرات اول ۱۰ میلیون تومان به همراه تندیس و دیپلم افتخار و برای نفرات دوم ۷ میلیون تومان به همراه تندیس و دیپلم افتخار است، در این دو بخش نفرات سوم نداریم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران