شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیر مخابرات منطقه مرکزی با تاکید بر اینکه این شرکت به دنبال منطقی شدن تعرفه‌ها و خدمات مخابراتی در تلفن ثابت است گفت:

مدیر مخابرات منطقه مرکزی با تاکید بر اینکه این شرکت به دنبال منطقی شدن تعرفه‌ها و خدمات مخابراتی در تلفن ثابت است گفت: هزینه نگهداری تلفن ثابت در استان مرکزی نسبت به تعرفه ها همخوانی ندارد. علیرضا لطفی افزود: هزینه نگهداری ۶۰۰ هزار خط تلفن ثابت در استان مرکزی ماهیانه ۲۳ هزار تومان است که در مجموع بالغ بر  ۱۳ میلیارد تومان در هر ماه برای نگهداری این خط ها هزینه می کنیم.  وی اظهار کرد: بیش از ۱۸ سال تعرفه‌های خدمات تلفن ثابت بدون متغیر است و علیرغم وجود تورم‌های چند ده برابری در طی این سال‌ها تعرفه‌های تلفن ثابت تغییری نداشته و این ثابت ماندن برای کشور برای هزینه‌های نگهداری، سرمایه‌گذاری، بهسازی و توسعه شبکه‌ها هزینه بر است. وی با اشاره به اینکه بهسازی و توسعه خدمات از جنس ارزی است بیان کرد: در طی این سال‌ها علیرغم اینکه ارز چندین برابر شده اما تعرفه تلفن ثابت بوده و شرکت مخابرات با توجه به هزینه‌های نگهداری برای توسعه، بهسازی و مدرنیته کردن ناتوان است.لطفی با تاکید بر اینکه بانک‌ها نیز به ازای هر خط تلفن ۲۴۰۰ تومان کارمزد از مخابرات دریافت می‌کنند یادآور شد: این در حالی است که ۵۰ درصد از خطوط تلفن ثابت در استان زیر ۲۴۰۰ تومان مصرف دارند که در این شرایط ترجیح می‌دهیم برای ۵۰ درصد از مشترکین صورت‌حساب صادر نکنیم. وی ادامه داد: از ۶۰۰ هزار مشترک بیش از ۱۳۰ هزار مشترک کارکرد ندارند و بیش از ۲۰ درصد از مشترکین حتی یک‌بار هم از خط ثابت استفاده نمی‌کنند ولی ما متعهد به ارائه خدمات هستیم و همچنین ۵۶ هزار خط تلفن و ۱۰ درصد آنها کارکرد کم دارند که متوسط پرداختی در ماه به ازای برای ۶۰۰ هزار مشترک ۶ هزار تومان است.مدیر مخابرات منطقه مرکزی  گفت: به ازاء هر خط تلفن ثابت در ماه ۲۳ هزار تومان هزینه نگهداری پرداخت می‌کنیم و علیرغم اینکه تعرفه همان ۴ تومان به ازاء هر یک دقیقه است در حالیکه تعرفه موبایل ۶۲ تومان است که ۱۵ برابر تعرفه تلفن ثابت است و لذا برای هزینه‌های نگهداری ناتوان هستیم.  وی خاطرنشان کرد: ۳۰ میلیارد تومان از مجموع مشترکین مطالبات داریم که بیش از ۸۰ درصد آنها از ادارات، سازمان های خصوصی و دولتی و نهاد است.وی با تاکید بر اینکه خصوصی شدن این شرکت، باعث کاهش سودآوری شده و مخابرات ایران را با زیان های جبران ناپذیری مواجه ساخته است گفت:  همچنین مصوبات و قوانین ناقص و یک طرفه و عدم تغییر تعرفه‌ها و افزایش بی رویه قیمت تجهیزات مخابراتی را به همراه داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران