شماره امروز: ۵۴۷

متوسط سرعت اینترنت موبایل ایران در ماه آگوست ۳۲،۳۰ و سرعت اینترنت ثابت ۲۱،۳۵ مگابیت‌بر ثانیه بوده است

| | |

متوسط سرعت موبایل در آگوست ۲۰۲۱ میلادی در سراسر جهان ۵۶.۷۴ و متوسط اینترنت ثابت ۱۱۰.۲۴‬ مگابیت بر ثانیه بوده که حاکی از رشد ۳ مگابیت‌بر ثانیه‌ای سرعت اینترنت ثابت است.

متوسط سرعت موبایل در آگوست ۲۰۲۱ میلادی در سراسر جهان ۵۶.۷۴ و متوسط اینترنت ثابت ۱۱۰.۲۴‬ مگابیت بر ثانیه بوده که حاکی از رشد ۳ مگابیت‌بر ثانیه‌ای سرعت اینترنت ثابت است. همچنین ایران جایگاه خود در رده‌بندی سرعت اینترنت موبایل را حفظ کرده است. رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان تا ماه آگوست ۲۰۲۱، به ترتیب به امارات متحده عربی، کره جنوبی، نروژ، قطر و چین تعلق دارد. رتبه یک تا پنج اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان نیز به ترتیب به سنگاپور، هنگ‌کنگ، موناکو، سوییس و تایلند تعلق دارد. همچنین در حال حاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۲.۳۰ مگابیت‌برثانیه و رتبه‌اش ۸۰ جهانی است، متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت نیز ۲۱.۳۵ مگابیت‌برثانیه است و در جایگاه ۱۳۴ اینترنت ثابت در جهان قرار دارد. هرچند جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی سرعت اینترنت ثابت تغییر نکرده و مانند ماه جولای در پله ۱۳۴ قرار دارد، اما جایگاه ایران در رده‌بندی اینترنت موبایل یک پله سقوط کرده و در رده هشتادم قرار گرفته است. سرعت اینترنت از مواردی است که همواره برای کاربران دغدغه بوده و یکی از فاکتورهای کیفی خدمات اینترنتی محسوب می‌شود و وب‌سایت Speedtest شاخص‌های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می‌کند. بر این اساس تا ماه ژانویه ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۴۶.۷۴ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۴۹ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۳۷ میلی‌ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۹۶.۹۸ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۱.۲۸ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۲۰ میلی‌ثانیه بود.

     متوسط جهانی  سرعت اینترنت موبایل و ثابت رشد کرد

با توجه به آمارهای پیشین سرعت اینترنت موبایل نسبت به ماه جولای (۵۵.۰۷ مگابیت برثانیه) اندکی رشد کرده است. البته رشد سرعت اینترنت ثابت نسبت به ماه گذشته (۱۰۷.۵۰ مگابیت برثانیه) بیشتر و حدود ۳ مگابیت برثانیه است. طبق آخرین آمار منتشر شده در اسپیدتست، تا ماه آگوست سال ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۵۶.۷۴ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۶۱ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۳۷ میلی‌ثانیه است. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۱۱۰.۲۴ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود۶۰.۱۳ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۱۹ میلی‌ثانیه است. در حالی که تا ماه جولای ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۵۵.۰۷ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۳۵ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۳۷ میلی‌ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۱۰۷.۵۰ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۸.۲۷ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۲۰ میلی‌ثانیه بود.

     امارات متحده عربی و کره جنوبی در صدر فهرست سرعت اینترنت موبایل

آمار منتشرشده نشان می‌دهد در رده‌بندی سرعت اینترنت موبایل کشورها، امارات متحده عربی و کره جنوبی مانند ماه گذشته رده‌های اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند. سرعت اینترنت موبایل این دو کشور به ترتیب ۱۹۵.۵۲ و ۱۹۲.۱۶ مگابیت‌برثانیه بوده است. در رده سوم این فهرست نروژ با متوسط سرعت ۱۷۳.۵۴ مگابیت‌برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور نسبت به ماه قبل ۳ پله رشد کرده است. اما در رده‌های پنجم و ششم دو کشور قطر (۱۶۹.۱۷ مگابیت برثانیه) و چین (۱۶۳.۴۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه هر دو این کشورها در رده‌بندی یک پله سقوط کرده است. در رده ششم و هفتم به ترتیب عربستان سعودی (۱۴۹.۹۵ مگابیت بر ثانیه) و کویت (۱۴۱.۴۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه آنها در رده‌بندی کشورهایی با بیشترین متوسط سرعت اینترنت موبایل نسبت به ماه قبل یک پله ارتقا یافته است. در رده هشتم قبرس با سرعت اینترنت موبایل ۱۳۶.۱۸ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در رده‌بندی نسبت به ماه گذشته سه پله سقوط کرده است. در رده‌های نهم و دهم نیز استرالیا (۱۲۶.۹۷ مگابیت برثانیه) و بلغارستان (۱۲۶.۲۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. این کشورها جایگاه خود در رده‌بندی ماه گذشته را هم چنان حفظ کردند.

     سرعت اینترنت ثابت سنگاپور و هنگ‌کنگ  یک پله رشد کرد

در رده‌بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت در ماه هشتم میلادی، سنگاپور و هنگ‌کنگ هر دو با یک پله رشد در رده‌های اول و دوم قرار گرفته‌اند. متوسط سرعت اینترنت ثابت سنگاپور ۲۶۲.۲۰ مگابیت‌برثانیه و هنگ‌کنگ ۲۵۴.۴۰ مگابیت‌برثانیه بوده است. در رده سوم موناکو با سرعت اینترنت ثابت ۲۴۲.۸۹ مگابیت‌برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در رده‌بندی ماه آگوست نسبت به ماه قبل دو پله سقوط کرده است. در رده چهارم نیز سوییس با سرعت اینترنت ۲۲۲ مگابیت برثانیه قرار دارد. جایگاه این کشور در رده‌بندی نسبت به ماه قبل ۲ پله رشد کرده است. در رده‌های پنجم و ششم به ترتیب تایلند (۲۲۱ مگابیت‌برثانیه) و رومانی (۲۱۷.۹۱ مگابیت‌برثانیه) قرار دارند. جایگاه هر دو این کشورها نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است. کره جنوبی با سرعت اینترنت ثابت ۲۱۶.۶۷ مگابیت برثانیه ماننده ماه گذشته در رده هفتم این فهرست قرار گرفته است. اما دانمارک با اختلافی اندک (۲۱۶.۱۳ مگابیت برثانیه) در رده هشتم قراردارد. البته جایگاه این کشور نسبت به ماه گذشته یک پله رشد کرده است. شیلی (۲۰۹.۶۱ مگابیت‌برثانیه) و فرانسه (۲۰۱.۶۱ مگابیت‌برثانیه) به ترتیب در رده‌های نهم و دهم قرار دارند. هرچند جایگاه شیلی نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده اما طبق آمار به دست آمده جایگاه فرانسه یک پله رشد کرده است.

     متوسط سرعت موبایل در ایران

در حال حاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۲.۳۰ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۷۸ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۳۹ میلی‌ثانیه است که رتبه ایران را به ۸۰ از میان ۱۴۰ کشور رسانده است. این در حالی است که در ماه جولای ۲۰۲۱، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۱.۶۵ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۵۸ مگابیت‌برثانیه بود و ایران در جایگاه ۷۹ قرار داشت. همچنین طبق این آمار، اینترنت موبایل ایران در حال حاضر از تونس، باهاماس و کامرون کندتر و از لبنان، لائوس و قزاقستان سریع‌تر است.

     رتبه سرعت اینترنت ثابت در ایران  تغییری نکرد

همچنین در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۲۱.۳۵ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۲.۶۲ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۴۲ میلی‌ثانیه است که رتبه ایران را به ۱۳۴ از میان ۱۷۵ کشور می‌رساند. این درحالی است که در جولای ۲۰۲۱، در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۲۱.۰۴ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۲.۰۷ مگابیت‌برثانیه بود و البته رتبه ایران در این حوزه تغییری نکرده است. همچنین طبق این آمار، اینترنت ثابت ایران در حال حاضر از مالدیو، بوتان و ونزوئلا کندتر و از فیجی، گابن و توگو سریع‌تر است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران