شماره امروز: ۵۴۷

متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت در ایران تا پایان ماه مه‌‌۲۰۲۱، 73/20 مگابیت‌برثانیه است

| | |

گزارش جدید وب سایت اسپید تست درباره متوسط سرعت اینترنت ثابت و موبایل جهان در ماه مه‌۲۰۲۱ میلادی منتشر شده است.

گزارش جدید وب سایت اسپید تست درباره متوسط سرعت اینترنت ثابت و موبایل جهان در ماه مه‌۲۰۲۱ میلادی منتشر شده است. این گزارش نشان می‌دهد متوسط جهانی سرعت اینترنت موبایل در پنجمین ماه سال جاری میلادی ۵۴.۵۳ مگابیت برثانیه بوده است. 

رتبه یک تا پنج اینترنت موبایل در جهان تا ماه مه‌۲۰۲۱، به ترتیب به امارات متحده عربی، کره جنوبی، قطر، عربستان سعودی و چین تعلق دارد. رتبه یک تا پنج اینترنت پهن‌باند ثابت در جهان نیز به ترتیب به سنگاپور، هنگ‌کنگ، موناکو، کره جنوبی و تایلند تعلق دارد. همچنین متوسط جهانی سرعت اینترنت ثابت نیز ۱۰۵.۱۵ مگابیت بر ثانیه ثبت شده است. همچنین متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت در ایران تا پایان ماه مه‌۲۰۲۱، ۲۰.۷۳ مگابیت‌برثانیه است که رتبه ایران را به ۱۳۲ از میان ۱۷۵ کشور می‌رساند و نسبت به ماه گذشته میلادی، چهار پله رشد کرده است. سرعت اینترنت از مواردی است که همواره برای کاربران دغدغه بوده و یکی از فاکتورهای کیفی خدمات اینترنتی محسوب می‌شود و وب‌سایت Speedtest شاخص‌های جهانی اینترنت را در کشورها بررسی می‌کند. بر این اساس تا ماه ژانویه ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۴۶.۷۴ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۴۹ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۳۷ میلی‌ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۹۶.۹۸ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۱.۲۸ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۲۰ میلی‌ثانیه بود. طبق آخرین آمار منتشرشده در اسپیدتست، تا ماه می‌سال ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۵۴.۵۳ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۶۳ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۳۷ میلی‌ثانیه است. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۱۰۵.۱۵ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۵.۹۵ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۱۹ میلی‌ثانیه است. در حالی که تا ماه آوریل سال ۲۰۲۱، متوسط جهانی سرعت دانلود اینترنت موبایل، ۵۳.۳۸ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۲.۸۵ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۳۷ میلی‌ثانیه بود. در حوزه اینترنت ثابت نیز متوسط جهانی سرعت دانلود، ۱۰۲.۱۲ مگابیت‌برثانیه و متوسط جهانی سرعت آپلود ۵۴ مگابیت‌برثانیه و تاخیر ۲۰ میلی‌ثانیه بود.

 

   رتبه ایران در سرعت اینترنت

موبایل و ثابت 

در حال حاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۰.۷۹ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۵۰ مگابیت‌برثانیه است که رتبه ایران را به ۷۹ از میان ۱۴۰ کشور رسانده است. این در حالی است که در ماه آوریل ۲۰۲۱، متوسط سرعت دانلود اینترنت موبایل در ایران ۳۰.۱۷ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود اینترنت موبایل، ۱۱.۴۴ مگابیت‌برثانیه بود. همچنین طبق این آمار، اینترنت موبایل ایران در حال حاضر از کوزوو و فیلیپین کندتر و از ارمنستان و لائوس سریع‌تر است. در حال حاضر در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۲۰.۷۳ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۱.۵۸ مگابیت‌برثانیه و تاخیر، ۴۱ میلی‌ثانیه است که رتبه ایران را به ۱۳۲ از میان ۱۷۵ کشور می‌رساند. این درحالی است که در آوریل ۲۰۲۱ در حوزه اینترنت ثابت، متوسط سرعت دانلود در ایران، ۱۹.۱۷ مگابیت‌برثانیه و متوسط سرعت آپلود ۱۰.۸۲ مگابیت‌برثانیه بود و ایران در جایگاه ۱۳۶ قرار داشت. همچنین طبق این آمار، اینترنت ثابت ایران در حال حاضر از توگو و کنگو کندتر و از رواندا و فلسطین سریع‌تر است.

 

    سرعت جهانی اینترنت

در ماه جاری رشد کرد 

گزارش جدید وب سایت اسپید تست درباره متوسط سرعت اینترنت ثابت و موبایل جهان در ماه می‌۲۰۲۱ میلادی منتشر شده است. این گزارش نشان می‌دهد متوسط جهانی سرعت اینترنت موبایل در پنجمین ماه سال جاری میلادی ۵۴.۵۳ مگابیت برثانیه بوده است. همچنین متوسط جهانی سرعت اینترنت ثابت نیز ۱۰۵.۱۵ مگابیت بر ثانیه ثبت شده است. این درحالی است که در آوریل ۲۰۲۱ میلادی (ماه قبل) متوسط جهانی سرعت اینترنت ثابت ۵۳.۳۸ مگابیت برثانیه و متوسط جهانی سرعت اینترنت ثابت ۱۰۲.۱۲ مگابیت برثانیه بوده است. نگاهی گذرا به آمار هر دو ماه حاکی از آن است که در پنجمین ماه سال جاری متوسط سرعت اینترنت ثابت و موبایل نسبت به ماه قبل از آن رشد کرده است. به عبارت دیگر برای دومین ماه متوالی در ۲۰۲۱ میلادی متوسط جهانی سرعت اینترنت موبایل و ثابت رشد کرد.

 

   سقوط یک پله‌ای چین

در رده‌بندی سرعت اینترنت موبایل

در رده‌بندی کشورهایی با پرسرعت‌ترین اینترنت موبایل سه جایگاه نخست مانند ماه گذشته به ترتیب به امارات متحده عربی (۱۹۴.۰۴ مگابیت برثانیه)، 

کره جنوبی (۱۹۲.۵۸ مگابیت برثانیه) و قطر (۱۷۹.۸۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. در رده چهارم عربستان سعودی با سرعت اینترنت موبایل ۱۶۰.۴۰ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است. در رده پنجم چین با سرعت اینترنت ۱۵۳.۰۹ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است. در رده‌های ششم، هفتم، هشتم به ترتیب نروژ (۱۵۰.۲۱ مگابیت برثانیه)، کویت (۱۳۲.۳۶ مگابیت برثانیه) و استرالیا (۱۲۵.۶۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند. هرچند جایگاه نروژ نسبت به ماه قبل تغییری نکرده، اما جایگاه کویت یک پله صعود و استرالیا یک پله سقوط کرده است. در رده نهم این فهرست سوییس با سرعت اینترنت موبایل ۱۰۶.۶۸ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه آوریل ۳ پله رشد کرده است. در رده دهم نیز مانند ماه گذشته قبرس با سرعت اینترنت موبایل ۱۰۵.۸۶ مگابیت برثانیه قرار دارد.

 

   رشد یک پله‌ای هنگ کنگ و موناکو

در رده‌بندی اینترنت ثابت

 در رده‌بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت نیز تغییرات زیادی دیده می‌شود. البته رتبه نخست این فهرست مانند ماه گذشته به سنگاپور با سرعت اینترنت ۲۵۰.۳۵ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده دوم و سوم به ترتیب هنگ کنگ (۲۴۵.۰۱ مگابیت برثانیه) و موناکو (۲۲۴.۰۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هر کدام نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است. اما کره جنوبی که ماه قبل در رده دوم این فهرست قرار داشت اکنون با ۲ پله سقوط در رده چهارم قرار گرفته و سرعت اینترنت ثابت آن ۲۱۷.۱۵ مگابیت بر ثانیه ثبت شده است. در رده پنجم تایلند با سرعت اینترنت ۲۱۴.۲۸ مگابیت قرار دارد و جایگاه آن در رده‌بندی دو پله صعود کرده است. در رده‌های ششم و هفتم به ترتیب رومانی (۲۱۳.۳۶ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۲۱۰.۹۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه هر دو کشور در فهرست سرعت اینترنت ثابت نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است. در رده هشتم مانند ماه گذشته لیختن اشتاین با سرعت اینترنت ثابت ۲۰۴.۴۳ مگابیت بر ثانیه قرار دارد. فرانسه (۱۹۸.۷۲ مگابیت برثانیه) و سویس (۱۹۸.۲۳ مگابیت برثانیه) نیز به ترتیب در رد ه‌های نهم و دهم قرار دارند. جایگاه فرانسه یک پله و سویس ۳ پله نسبت به ماه قبل رشد کرده است.‎

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران