شماره امروز: ۵۴۷

طی ۱۰ ماه سال جاری رقم خورد

| | |

ارتباطات سیار ایران با انتشار گزارش عملکرد ۱۰ ماه سال جاری از شناسایی درآمد ۱۹.۳ هزار میلیارد تومان و رشد ۳۵ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته خبر داد.

ارتباطات سیار ایران با انتشار گزارش عملکرد ۱۰ ماه سال جاری از شناسایی درآمد ۱۹.۳ هزار میلیارد تومان و رشد ۳۵ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت ارتباطات سیار ایران با سرمایه 1.92 هزار میلیارد تومانی، گزارش عملکرد دی و 10 ماه سال مالی جاری را ارایه کرد.براین اساس، «همراه» در دوره یک ماهه از کارکرد مشترکین خطوط دایمی و اعتباری، استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت‌های تلفن همراه (اتصال متقابل)، فروش خطوط جدید تلفن همراه، خالص خدمات ارزش افزوده و سایر، بالغ بر 1.9 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. این شرکت بورسی در عملکرد 10 ماهه بالغ بر 19.3 هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده که نسبت به دوره مشابه گذشته با رشد 35 درصدی روبرو شده است.بیشترین درآمد کسب شده طی دوره دی از کارکرد مشترکین خطوط اعتباری به میزان 1.1 هزار میلیارد تومان (معادل 56 درصد درآمد) و کارکرد مشترکین خطوط دایمی بالغ بر 740 میلیارد تومان بوده (معادل 37 درصد درآمد) است.همچنین سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا با سرمایه 775 میلیارد تومانی به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری شرکت ارتباطات سیار ایران که از ابتدای سال 90 به شکل عملی فعالیت را آغاز کرده و مالکیت 100 درصدی آن در اختیار «همراه» است در پرتفوی سه ماهه منتهی به دی سال جاری بالغ بر 244.6 میلیارد تومان سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع حاضر و خارج از بورس و تا دی ماه 187 میلیارد تومان سود مجمع داشته است که اثر مثبتی بر صورت سود و زیان همراه اول خواهد گذاشت.

در صورت وضعیت تحصیل شده سهام این شرکت، افزایش سرمایه از محل سود سهام سرمایه‌گذاری سپه برابر با 4 میلیون و 345 هزار و 143 سهم و از آورده نقدی تعداد 7 میلیون و 189 هزار و 40 سهم است.بررسی بازدهی سهام این شرکت از ابتدای سال جاری تا 30 دی نشان می‌دهد قیمت هرسهم «همراه» در پنجم فروردین 18718 ریال بوده و با احتساب سود 1565 ریالی هر سهم طی 196 روز کاری به قیمت 26120 ریالی رسیده که حکایت از بازدهی 50.5 درصدی دارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران