شماره امروز: ۵۴۷

| | |

٧۶ درصد جمعیت لرستان تحت پوشش 4G همراه اول و ۵٣.۴ درصد تحت پوشش 4G ایرانسل هستند. مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان اعلام کرد:

 ٧۶ درصد جمعیت لرستان تحت پوشش 4G همراه اول و ۵٣.۴ درصد تحت پوشش 4G ایرانسل هستند.  مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان اعلام کرد: اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به‌ترتیب ۹۷.۴ و ۸۳ درصد از جمعیت لرستان را تحت پوشش اینترنت نسل ٢ قرار داده‌اند.

این میزان برای اینترنت نسل ٣ برای اپراتورهای همراه اول و ایرانسل به ترتیب ۷۹ و ۷۷ درصد جمعیت لرستان است. همچنین در حوزه اینترنت نسل ۴ نیز می‌توان به پوشش ۷۶ و ۵۳.۴ درصدی جمعیت لرستان توسط اپراتورهای همراه اول و ایرانسل اشاره کرد. همراه اول حدود ۹۰.۴ درصد جاده‌های لرستان را تحت ‌پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده است. ۵۹.۵ درصد از جاده‌های لرستان نیز تحت‌پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران