شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان با تاکید بر همکاری با تشکل‌های زیست محیطی استان گفت:

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان با تاکید بر همکاری با تشکل‌های زیست محیطی استان گفت: سمن‌ها نقش مهمی در فرهنگ سازی پیرامون موضوعات مختلف در بطن جامعه دارند به‌طوریکه می‌توان گفت سازمان‌های مردم نهاد به عنوان چشم بیدار جامعه می‌توانند به حل معضلات فرهنگی کمک شایانی کنند و در این راستا شرکت آبفا استان اصفهان با هدف ترویج مصرف بهینه آب در جامعه همکاری با 20 تشکل مردم نهاد محیط زیستی در استان را آغاز نمود.  سید اکبر بنی طباء با قدردانی از تلاش سازمان‌های مردم نهاد در زمینه زیست محیطی در استان تصریح کرد: خوشبختانه سازمان‌های مردم نهاد روز به روز گسترش یافته و تاثیرگذاری آنها در جامعه بیشتر می‌شود. براین اساس در نظر گرفته شده با کمک و همکاری این نهاد‌های مردمی بتوانیم فرهنگ درست مصرف کردن آب را به قشرهای مختلف آموزش داده و نهادینه کنیم. وی افزود: شرکت آبفا استان اصفهان در نظر دارد با مشارکت تشکل‌های مردم‌ نهاد برای فرهنگ سازی بیشتر در امر مصرف بهینه آب برنامه‌های مختلف فرهنگی و آموزشی در دستور کار قرار دهد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران