شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاونت خدمات مشترکین و درآمد، با داشتن چهار مدیریت تحت عنوان خدمات مشترکین، پیاده‌سازی و اجرای تعرفه‌ها، وصول و درآمد و مشترکین خاص در تلاش است

معاونت خدمات مشترکین و درآمد، با داشتن چهار مدیریت تحت عنوان خدمات مشترکین، پیاده‌سازی و اجرای تعرفه‌ها، وصول و درآمد و مشترکین خاص در تلاش است در سطح استان خدمات شرکت را به بهترین نحو در اختیار مشترکین قرار دهد. رضا رضایی معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا استان اصفهان در گفت‌وگویی درباره وظیفه دفتر خدمات مشترکین گفت: نظارت بر بهبود روش‌ها از طریق مهندسی مجدد و بازنگری وضعیت موجود، پیگیری جداسازی انشعابات جدید و قدیم، پیگیری اصلاح کنتورهای معیوب، نظارت بر حسن اجرای قرائت کنتور و ارسال صورت حساب مشترکین، نظارت و پیگیری روند تحویل‌گیری شهرهای جدید و محلات الحاقی، پیگیری پیمایش انشعابات تا حصول درآمد، پیگیری تایید انشعابات چندخانواری، نظارت بر پالایش پرونده‌ها و همکاری در استقرار بایگانی الکترونیک از جمله کارهای بهبود مستمر روش‌ها در مناطق خود گردان است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران