شماره امروز: ۵۴۷

| | |

زددی‌نت| محققان پیش از این از شاخک‌های هشت پاها برای تولید ربات الهام گرفته‌اند

زددی‌نت| محققان پیش از این از شاخک‌های هشت پاها برای تولید ربات الهام گرفته‌اند و این‌بار قصد دارند فناوری هوشمندی را به‌منظور استتار سربازان با استفاده از این موجود دریایی ابداع کنند. به گزارش مهر، هشت‌پاها و اختاپوس‌ها از توانایی تغییر سریع رنگ پوست برای سازگار شدن آن با محیط اطراف برخوردارند و ارتش امریکا قصد دارد از هوش مصنوعی برای تقلید از قابلیت یادشده استفاده کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد پوست بدن اختاپوس‌ها و هشت‌پاها به‌حد کافی هوشمند است و در مواردی مستقل از مغز این آبزیان تصمیم گرفته و رفتار می‌کند. محققان دانشگاه نمونه اولیه یک پوشش استتار مادون قرمز قابل تنظیم و نیز یک پوشش نامرئی استتار را ابداع کرده‌اند که حسگرهای نصب‌شده روی آنها با درک شرایط جنگی و میزان خطر پیش رو پوشش مذکور را به رنگ محیط اطراف درمی آورد. پوشش مذکور را می‌توان به درون انواع پارچه‌ها و البسه تزریق و آنها را به ابزاری برای استتار مبدل کرد. البته آنها هنوز برای اینکه دقیقاً به رنگ محیط اطراف دربیایند کاملاً هوشمند نیستند و باید الگوریتم‌های هوش مصنوعی مورد استفاده ارتقا یابند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران