شماره امروز: ۵۴۷

| | |

با توجه به لزوم وجود کدهای خدماتی با ارقام کوتاه‌تر، تماس با کدهای اضطراری رایگان است،

با توجه به لزوم وجود کدهای خدماتی با ارقام کوتاه‌تر، تماس با کدهای اضطراری رایگان است، در حالی که تماس با کدهای عمومی ملی، شامل دریافت کارکرد می‌شود. به گزارش ایسنا، با گسترش شبکه‌های مخابراتی و تنوع خدمات ارایه‌شده در این بخش و به‌منظور توسعه و تعمیم خدمات مخابراتی و سرعت بخشیدن به برقراری ارتباطات در سطوح مختلف، لزوم وجود کدهای خدماتی که شماره‌هایی با تعداد ارقامی کوتاه‌تر از شماره‌های معمولی هستند، آشکار شد. کدهای خدماتی سه‌رقمی ملی با توجه به نوع استفاده از آنها به دو دسته کدهای سه‌رقمی اضطراری ملی و کدهای سه‌رقمی عمومی ملی تقسیم می‌شوند. کدهای سه‌رقمی اضطراری ملی شماره‌های سه‌رقمی هستند که تماس با آنها جنبه حیاتی و فوریت داشته باشد (مانند اورژانس، آتش‌نشانی، پلیس، هلال احمر، بهزیستی) و مدت زمان مکالمه کوتاه باشد و از میانگین مکالمات شبکه کشوری پایین‌‌تر باشد، خدمات‌رسانی در تمام کشور مورد نیاز باشد که واگذاری این کدها با تایید کمیته واگذاری کدهای خدماتی و تصویب کمیسیون به صورت رایگان و تماس با این کدها نیز رایگان است. کدهای سه‌رقمی عمومی ملی شماره‌هایی هستند که مدت زمان مکالمه با آنها کوتاه و از میانگین مکالمات شبکه کشوری پایین‌‌تر باشد، خدمات‌رسانی در تمام کشور مورد نیاز باشد، خدمات ارایه‌شده از طریق آنها، مورد نیاز عموم مردم باشد (مانند ریاست‌جمهوری، شرکت مخابرات، سازمان هواشناسی، اوقات شرعی و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی) واگذاری این کدها با تایید کمیته واگذاری کدهای خدماتی و تصویب کمیسیون به صورت رایگان است، اما تماس با این کدها رایگان نیست و دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و سیار می‌توانند از تماس‌گیرندگان با این کدها که از شبکه تلفن ثابت تماس می‌گیرند، بر اساس نرخ یک دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی و در صورت تماس از شبکه تلفن همراه بر اساس یک دقیقه مکالمه تلفن همراه به تلفن ثابت، کارکرد دریافت کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران