شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیکال اکسپرس| گروهی از محققان در چین با تزریق ژن رشد مغز انسان به میمون رزوس، ابرمیمون ساخته‌اند. این میمون‌ها در تست حافظه و مهارت‌های پردازشی نمره بهتری کسب کردند.

مدیکال اکسپرس| گروهی از محققان در چین با تزریق ژن رشد مغز انسان به میمون رزوس، ابرمیمون ساخته‌اند. این میمون‌ها در تست حافظه و مهارت‌های پردازشی نمره بهتری کسب کردند.

گروهی از محققان در چین طی یک پژوهش دی ان‌ای انسان را به میمون‌ها تزریق کردند تا ابرمیمون بسازند.

درهمین راستا آنها در پژوهشی ژن‌های انسانی مرتبط با رشد مغزی را به ژنوم میمون اضافه کردند.  بطور دقیق محققان ژن انسانی به نام MCPH۱ را به ژنوم چند میمون رزوس تزریق کردند. هدف آنها کسب دانش درباره توسعه مغز انسان بوده است. تحقیقات پیشین نشان داده بود این ژن انسانی به رشد مغز مرتبط است. نوزادانی که بدون این ژن متولد می‌شوند، مغز کوچک‌تری دارند. دانشمندان برای ارسال ژن انسانی به ژنوم میمون ویروس‌هایی حامل ژن را به جنین میمون‌های رزوس تزریق کردند و منتظر شدند آنها بطور طبیعی رشد کند. در نتیجه این پژوهش ۱۱میمون با ژنوم‌های تغییریافته متولد شدند. البته از این میان فقط ۵ میمون زنده ماندند. دانشمندان میمون‌های زنده را برای تأثیر ژن انسانی در رشد و توانایی‌هایشان آزمایش کردند. طبق نتایج این پژوهش هیچ یک از میمون‌ها مغزی بزرگ‌تر از حد معمول نداشت اما همه آنها در تست حافظه و مهارت‌های پردازشی نمره بهتری کسب کردند. این پژوهش که توسط گروهی از محققان در چین انجام شده، بسیار جنجالی و در بیشتر کشورها ممنوع است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران