شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 129275 | |

طبق گزارش جدیدی که توسط کنگره امریکا آماده شده، ممکن است ناسا برای تولید یک تلسکوپ فضایی جدید اقدام کرده و بودجه قابل توجهی نیز بدین منظور دریافت کند.

نیواطلس |

طبق گزارش جدیدی که توسط کنگره امریکا آماده شده، ممکن است ناسا برای تولید یک تلسکوپ فضایی جدید اقدام کرده و بودجه قابل توجهی نیز بدین منظور دریافت کند. هدف از تولید تلسکوپ یادشده یافتن منظومه‌های شمسی با شرایط مشابه در دیگر نقاط جهان و بررسی احتمال وجود حیات در سایر کرات آسمانی است.

این گزارش با همکاری آکادمی‌های ملی علوم، مهندسی و پزشکی امریکا تهیه شده و بر اساس آن ناسا باید در حوزه علوم فضایی جدید سرمایه‌گذاری کند و تاسیسات زمینی جدیدی را به منظور استفاده از تلسکوپ فضایی خود ایجاد کند تا دانشمندان بتوانند اطلاعات بیشتری در مورد ماهیت و نحوه تکامل سیاراتی که به دور دیگر ستاره‌ها می‌چرخند، جمع آوری کنند. پیش از این تلسکوپ فضایی کپلر توانسته بود اطلاعات قابل توجهی در مورد سیارات خارج از منظومه شمسی برای دانشمندان ناسا ارسال کند. اما توانمندی‌های آن محدود است و گمان می‌رود صدها و چه بسا هزاران سیاره مشابه سیاره‌های منظومه شمسی در کهکشان‌های دیگر وجود داشته باشد و چه بسا حیات در آنها نیز جاری باشد. روش‌های مورد استفاده فعلی تنها شناسایی سیارات جدید و جمع آوری اطلاعات اساسی در مورد آنها را ممکن می‌کند، اما امکان پی بردن به جزئیات بیشتری را در مورد آنها ممکن نمی‌کند. امید می‌رود تلسکوپ فضایی جدید ناسا بتواند بر این مشکلات غلبه کند و تا اواسط سال ۲۰۲۰ میلادی آماده استفاده باشد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران