شماره امروز: ۵۴۷

مشکلات انتخابات از راه دور: مخاطرات فضای سایبر، احتمال هک شدن، رواج خرید و فروش رأی و رأی‌گیری به زور

با برگزاری انتخابات به صورت کاملاً الکترونیکی، مرحله شمارش دستی آرا حذف می‌شود و می‌توان اطلاعات هر صندوق را پس از…

بیشتر