شماره امروز: ۵۴۷

به منظور افزایش امنیت کاربران تا سال 2020 اجرایی می‌شود

گذرواژه هم‌چنان یک چالش بزرگ برای امنیت سایبری سازمان‌هاست و هر سال تعداد این نوع از حملات و پیچیدگی‌ها در حال افزایش ا…

بیشتر