شماره امروز: ۵۴۷

کاربران در انتظار بالاترین نسل ارتباطی

نسل پنجم ارتباطی را به جرات می‌توان گامی نوین در حوزه تکنولوژی موبایل به حساب آورد

بیشتر