شماره امروز: ۵۴۷

کاهش وابستگی کشور به سرویس‌دهنده‌های خارجی

در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی معماری، اجزا و فهرست خدمات شبکه ملی اطلاعات بر مبنای چهار لایه زیرساختی تصویب شد و…

بیشتر