شماره امروز: ۵۴۷

کاربران نگران نباشند

تلگرام فیلتر می‌شود، خبری که چندین ماه است از سوی برخی از کاربران در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود و در این بین…

بیشتر